ALGEMENE INFORMATIE

Contacten tussen de peuterleidsters en de ouders zijn van groot belang voor je kind op de peuterspeelzaal.

INSCHRIJVEN

Vanaf de geboorte kun je je kind opgeven voor de peuterspeelzaal of kinderopvang voor peuters.

OVER SWB

Wilt u meer informatie over de activiteiten van Stichting Welzijn Beverwijk

VISIE EN AANPAK

Kinderen vanaf ongeveer twee jaar spelen heerlijk samen, in veilige en aantrekkelijk ingerichte ruimtes.

ALGEMENE INFORMATIE

De acht peuterspeelzalen van Stichting Welzijn Beverwijk staan open voor alle kinderen van 2-4 jaar uit Beverwijk.
De kinderen kunnen 2 of 4 dagdelen komen om te spelen met andere kinderen. U kunt uw kind alleen inschrijven indien u woonachtig bent in de gemeente Beverwijk. Met uitzondering voor kinderen uit Heemskerk die worden aangemeld op peuterspeelzaal de Bereboot en Kleine Beer met een broertje of zusje op respectievelijk basisschool Het Kompas en De Sterrekijker.

Reguliere groep

Op de reguliere groepen wordt er gewerkt met één professionele leidster en een vaste vrijwilliger of stagiaire en kunnen de kinderen twee keer per week komen.

VVE-programma

Op de peuterspeelzalen wordt in een aantal groepen gewerkt met een VVE-programma (VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie) volgens de gemeentelijke regeling. Op die groepen krijgen kinderen spelenderwijs extra (taal)stimulering, met als doel een betere start op de basisschool.
De VVE-kinderen van die groepen komen vier keer per week naar de peuterspeelzaal en de groepen worden begeleid door twee professionele leidsters.

Op grond van de volgende criteria worden de kinderen al of niet in een VVE-groep geplaatst
– beide ouders hebben een lage opleiding (opleiding lager dan MAVO of VMBO-TL)
– de direct verzorgende (=moeder) spreekt alleen een andere taal dan Nederlands met haar kind.
– kinderen waarvan de spraak/taalontwikkeling van het nederlands niet op niveau is.
– Kinderen met een sociaal-medische indicatie met specificatie VVE.

Doorstroming naar basisschool

Het gevolgde programma wordt voortgezet op de basisschool, zodat er een doorgaande lijn ontstaat.
Hoewel u als ouder vrij bent in de schoolkeuze voor uw kind, heeft deze extra aandacht het meest effect als uw kind ook daadwerkelijk naar de betreffende basisschool gaat.

Calimero werkt samen met basisschool De Sleutelbloem; Kleine Beer met basisschool De Sterrekijker; De Bereboot werkt samen met basisschool Het Kompas;’t Zeepaardje met basisschool de Vrijheit; Montessori peuterspeelzaal SWB met Montessorischool Beverwijk; Roetsjj! met Basisschool de Anjelier en Ahoy met basisschool ‘t Kraaienest en Dribbel met basisschool De Wilgeroos.